Covid-19 ile ilgili güncel duyurularımız ve iade politikamız için tıklayınız

KİŞİ SAYISI & BİLGİLERİ

* Tur Tarihi Seçiniz:

* Yolcu Sayısını Seçiniz:

* Yatak Tipi Seçiniz:

REZERVASYON İRTİBAT VE FATURA BİLGİLERİ
* E-Posta
* Telefon
* Firma Adı
* Vergi Dairesi
* Vergi Numarası
* Firma Adres
Firma Ülke
Firma Şehir
ÖDEME BİLGİLERİ
Ödenecek Tutar
 
* Kart Üzerindeki İsim
* Kart Numarası
* Son Kullanma Tarihi
* CV2
Online Satış Sözleşmesi

1) ÜCRET: İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Tur Kayıt Formu mali bilgiler kısmında belirtilen bedeldir.

2) ÖDEMELER: Paket tur toplam bedeli, rezervasyon kaydı için ödenmesi gereken asgari bedel (kaparo bedeli) ile kesin kaydın oluşması için gereken bakiye bedelin en geç hangi tarihte yapılması gerektiğine ilişkin hususlar işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan tur kayıt formunda belirtilir.

Tur kayıt formunda belirtilen asgari ödemeyi yapmayan tüketicinin rezervasyon kaydı yapılmaz. Kesin kaydın yapılması için ise tur toplam bedelinin tur kayıt formunda belirtilen son ödeme tarihine kadar yapılması gerekir. Aksi halde acente kesin kaydı yapmak zorunda değildir.

Ödemelerin süresinde yapılmaması halinde; rezervasyon iptal edilerek rezervasyon iptal tarihinde ve tur kayıt formunda belirtilen iptal ve iade şartlarındaki oranlara tekabül eden bedel üzerinden cayma tazminatı hesaplanılarak tüketiciye fatura kesilir.

3) TÜKETİCİ REZERVASYON İPTAL ŞARTLARI:

a) Her paket tur içeriği ve içeriği oluşturan hizmetleri tedarik edenlerin iptal şartları birbirinden farklılık arz ettiğinden söz konusu iptal şartları her bir Tur Kayıt Formunda tüketiciye bildirilir. Tüketici, tur kayıt formunda bildirilen iptal şartlarına göre cayma tazminatı bedellerini ödemek şartıyla rezervasyonunu iptal edebilir.

b) Tüketicinin, paket tur tarih değişikliği veya tur değişikliği veya her türlü değişiklik talepleri iptal hükmündedir. İptal tarihindeki cayma akçesi bedeli ödenmedikçe yeni tur kaydı yapılmaz.

c) Tüketicinin kendisi veya birinci derece yakınının tedavi gerektiren ağır hastalık, ağır kaza geçirmesi, hastalık veya kazanın 10 günlük mutad iştigaline engel olması veya ölüm hallerinde; tam teşekküllü bir devlet veya özel hastaneden alınacak Uzman Dr. raporuyla ve ölümün de belgelenmesi kaydıyla tüketicinin veya mirasçılarının iptal ve iadeyi yazılı talep etmeleri şartlarıyla; resmi harç, vergi, sigorta bedelleri, zaruri masraflar mahsup edildikten sonra bakiye bedel, yazılı iptal ve iade talebinin acenteye ulaşmasından sonra iade 10 gün içinde yapılır.

d) Tur hareket tarihine 10 gün veya daha az bir zaman kalması halinde yapılan tüketici iptallerinde iptalin sebebi her ne olursa olsun paket tur içerisindeki uçak bileti tüketiciden tahsil olunur.

e) Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde; turu terk ettiğini acenta yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi gerekir. Aksi halde tüketici turu haksız olarak terk etmiş ve hizmeti almış kullanmış kabul edilir. Bu halde kendisine iade yapılmaz.

4) TÜKETİCİNİN TAZMİNATSIZ CAYMA HAKKI: Tüketici, (tur kayıt formunda belirtilen iade şartları saklı kalmak üzere) tur hareket tarihinden 101 gün öncesine kadar cayma tazminatsız olarak rezervasyonunun iptalini talep edebilir. İşbu bedelin tamamı, iptal talebinin acenteye ulaşmasından sonra 10 gün içinde iade olunur.

5) TÜKETİCİNİN DEVİR HAKKI: Tüketici, tur hareket tarihine 10 gün öncesine kadar satın adlığı turu, tüm koşullarıyla yerine getirebilecek kişi(lere)ye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile berber sorumludur. Tüketici, devir talebini hizmetten önce ve süresi içerisinde yazılı olarak acenteye bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde acentenin hizmeti 3.kişiye devir zorunluluğu yoktur.

6) ACENTENİN DEĞİŞİKLİK VEYA İPTAL HAKLARI VE ÜCRET İADE ŞARTLARI:

a) Tazminatsız İptal: Turların oluşmasını sağlayacak kişi sayıları işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan tur programlarında belirtilir. Acente, kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle gerekli tüm çalışmaları yapmış olmasına rağmen gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydı yakalayamaz ise veya gerekli özeni göstermiş olmasına rağmen mücbir sebeplerle tur hareket tarihinden 7 gün önce tüketiciye haber vermek şartıyla paket tur sözleşmesini kısmen veya tamamen tazminatsız olarak iptal edebilir. Acente, tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri iptal tarihinden itibaren 10 gün içinde tüketiciye iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

b) İptal sebebi, tüketicinin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamasından önce iptal edilmesi hallerini kapsıyorsa değişikliği veya acente tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi sözleşmeden de dönebilir. Bu halde acente, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren kendisine ödenmiş tüm bedeli kesinti yapmaksızın 10 gün içinde iade etmek zorundadır.

c) Paket tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerleri, tur programında belirtilen gezilecek yerlerin sırası; tüketiciyi mağdur etmeyecek bir biçimde ve tur başlamadan önce acente tarafından değiştirilebilir. Acente, tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeleri yapar ve programda yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı acente tazmin eder. Tüketici, bu değişiklik veya iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonları iptal edip tüketilmeyen hizmet bedellerini kabul etmeme beyanından itibaren 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.

d) Tüketicinin tur başlangıcını kaçırdığı durumlarda; tura katılacağını yazılı olarak bildirmemesi halinde tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonlar, ilan olunan tur hareket zamanından 24 saat sonra acente tarafından iptal edilir. Bu iptallerde, tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

e) Acente tarafından yapılması lazım gelen ücret iadelerinde tüketicinin acenteye yaptığı ödeme koşulları dikkate alınarak iade işlemi tesis olunur. Acenteye nakit olarak yapılan ödemeler nakit olarak, kredi kartıyla yapılan ödemeler tahsilatın yapıldığı kredi kartının ait olduğu banka kanalıyla tahsil edildiği koşullarda yapılır. Kredi kartına yapılan iadelerde tüketicinin doğrudan muhatabı tahsilat yapılan kredi kartı sağlayıcısı bankadır.

7) PASAPORT: Seyahat edilen ülkenin özel bir düzenlemesi yok ise müşterinin yurt dışı seyahatleri için tur bitiş tarihi itibarıyla asgari altı ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir. Pasaportun geçerlilik süresi ve kontrolü müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri pasaporttan kaynaklanan sebeplerle tura katılamaz ise acenteden hiçbir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunamaz.

8) VİZE: Paket tur hizmeti, vize işlemleri ve hizmetlerini kapsamaz. Vize gereken durumlarda sorumluluk müşteridedir. Müşteri, vize işlemleri ve hizmetini acenteden talep ederse acente müşteri ile konsolosluk arasında aracılık edebilir. Bu halde; müşteri, vize bedel ile temin giderlerini kendisi karşılamak üzere tüm belgelerini eksiksiz olarak acenteye teslim eder. Vize veren makamın müşteriyi bizzat görmek istemesi halinde müşteri vize veren makama bizzat gideceğini kabul ve taahhüt eder. Ancak, zamanında teslim edilmeyen veya eksik teslim edilen veya vize veren makamın çağrısına uymayıp müşterinin bizzat randevuya gitmemesi veya vize veren merciin sebep belirtmeksizin red vermesi veya gecikme durumlarında veya müşterinin pasaportuna vize verilmiş olmasına rağmen seyahat edilen ülke ve/veya ülkelerin giriş veya gümrük noktalarında müşterinin ülkeye girişine sebepli veya sebepsiz izin verilmemesi hallerinde aracılık eden acenteye hiçbir kusur izafe edilemez ve hiçbir sorumluluk yüklenilemez.

9) ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI: Paket tur satın alan tüketici, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca; kendisine taahhüt olunan hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklar yönünden sigortalanır. Acente, sigortacının sorumluluğunun en az paket tur bedeli kadar olmasına özen gösterir. Tüketici, sigorta poliçesi kapsamındaki zararını doğrudan doğruya sigorta şirketinden talep edebilir.

10) BAŞLANGIÇ NOKTASINA ULAŞIM: Müşteri, paket tura başlayacağı yere kendi olanakları ile gelir. Müşteri paket turun başlangıç noktasında tur başlama saatinden 3 saat önce gelmek zorundadır. Tüketicinin, tur başlangıç noktasına geç gelmesi veya hiç gelememesi neticesinde acenteye karşı ileri sürebileceği herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Başlangıç noktasını kaçıran tüketici (6d)maddesi hükmüne tabidir.

11) BAGAJ: Her bir gemi veya havayollarının bagaj kuralları birbirinden farklılık arz edebilir. Bu nedenle güncel bagaj bilgisi satış danışmanından öğrenilebilir. Bagajların içerisinde para, kıymetli evrak, ziynet eşyaları veya benzeri değerli şeyler bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acente sorumlu değildir. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ruhsatlı olsalar dahi kesinlikle taşınamaz. Acentenin açıkça yazılı izni olmadıkça kimlikli veya kimliksiz hiçbir evcil hayvan kesinlikle taşınamaz. Bagaj kaybı ve hasarından acente sorumlu değildir. Ancak; acente personelinin ağır kusuru var ise bu halde bagaj içindeki eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıfları gözetilmeksizin toplam tur bedelinin içinde ulaşıma isabet eden kısmın bedelinin 1/2‘si müşteriye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim olunmuş eşyanın kaybı veya hasarından ise en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

12) GEMİ: Yolculuk esnasında kaptanın ilan ettiği programa müşteriler uymak zorundadır. Aksi davranışlarda meydana gelebilecek zarardan bizzat müşteri sorumludur. Gemi yolculuklarında hava koşulları, teknik zorunluluklar, limanların durumları, alçak veya yüksek su seviyeleri gibi veya öngörülemeyen hallerde kaptan programı değiştirebilir. Bu değişikliklerden acente sorumlu değildir.

13) UÇAK: Acente programda belirtilen hava yolculuklarını yerine getirmek için azami özeni gösterir ve tüm uçak yolcularını uluslar arası taşıma ve güvenlik şartlarını haiz şirketler ile uçurmayı taahhüt eder. Ancak, uçuşlarda meydana gelebilecek gecikme veya iptal gibi nedenlerle tur programının aksaması hallerinde acenteye karşı bir hak, alacak veya tazminat ileri sürülemez. Acentenin tur programının genel akışını etkilemeyecek şekilde havayolları değişiklik yapma hakkı saklıdır.

14) EKSTRA HİZMET/TURLAR: Tüketicinin, acenteden paket tura dahil hizmetler dışında ayrıca hizmet/tur satın alması söz konusu hizmeti/turu paket tura dahil etmez. Tüketici, ekstra hizmetlerin/turların yerine getirilememesi halinde paket turu işbu ekstra hizmetler/turlar için satın aldığını ileri süremez ve paket tur ücretinin iade edilmesi veya paket tur ücretinin indirilmesi veya kendisine tazminat ödenmesini talep edemez. Ancak, ifa olunmayan ekstra hizmetlere/turlara münhasır taleplerde bulunabilir.

15) ODA/KABİN KONAKLAMA HİZMETLERİ: Acente, konaklama hizmetleri ile ilgili olarak tüketici taleplerini konaklama tesisine/gemiye iletir, oda/kabin hususunda kesin kayıt yapamaz ve bu nedenle garanti veremez, ancak; tüketicinin taleplerinin karşılanması için azami özeni gösterir. Tüketici, konaklama hizmeti veren müessesenin/geminin kurallarına uyacağını peşinen kabul eder.

16) YEME-İÇME HİZMETLERİ: Paket tura dahil yeme-içme hizmetleriyle ilgili detaylar tur kayıt formu ve tur programlarında gösterilir. Ancak; acente bu hizmetlerin lezzetlerine garanti veremez. Tüketici, bu husustaki memnuniyetsizliğine dayanarak acenteden indirim, iade, hak, alacak veya tazminat talep edemez. Sunulan bu hizmette bir değişiklik talebi acentenin dışında doğrudan tüketici ile tedarikçi arasında cereyan eder ve hizmet sunanlarca tüketiciden ayrıca ücretler talep olunabilir.

17) TUR LİDERLİĞİ HİZMETİ: Paket tura katılacak kişi sayısının asgari 20 kişi olduğu seyahatlerde söz konusu asgari kişi sayısının katılımının sağlanması halinde acente tüketicilere Türkçe dilinde hizmet verecek tur liderini temin eder. Tur lideri, tüketicilere seyahatleri boyunca ihtiyaç duydukları hususlarda yardımcı olan yönlendiren kişi olup seyahat edilen ülke için rehberlik seviyesinde hizmet vermeyen kişidir. Rehber ise tüketiciye seyahat olunan yerler hakkında tarihsel, kültürel, sosyal konularda detaylı anlatımlarda bulunan seyahat olunan ülkeyi bilen, bu bilgisiyle uzman olan kişidir.

18) MÜCBİR SEBEPLER: Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli özenin gösterilmiş olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentenin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller acente için mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde acente, paket tur için iptal, değişiklik veya erteleme yapabilir. Bu sebeplere acente sorumlu tutulamaz ve tüketicinin tazminat hakkı yoktur. Mücbir sebep turun başlamasından sonra ortaya çıkarsa acentenin sorumluluğu, tüketiciyi turun başlangıç noktasına geri getirmekten ibaret olup tüketici, bedel iadesi de dahil olmak üzere başkaca bir hak ve alacak talep edemez.

19) TÜKETİCİNİN ÖZEN BORCU:

a) Acenta, paket tur içeriğindeki birçok hizmeti bizzat sunmayıp hizmetlere aracılık etmektedir. İşbu hizmetlerin tedarikçilerinin tüketicilere sundukları hizmetlerin ifa anında ayıplı olmaları halinde; iyi niyetli tüketicinin özen borcunun gereği tüketicinin bu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acenta yetkilisine derhal bildirmesi gerekir. Bu gereklilik acentenin şikayet konusu hizmet için tedarikçiler nezdinde derhal ve ifa anında çözüm üretebilmesi ve tüketici memnuniyetini sağlaması için elzemdir. Aksi halde tüketicinin iyi niyetinden bahsedilemez, hukuken iyi niyet korumalarından veya haklarından istifade edemez.

b) Tüketicinin acente yetkilisine vereceği yazılı bildirim/şikayet için acente, logolu matbu evrak tanzim eder. İşbu evrak, her bir yazılı bildirim/şikayet için 2 nüsha olacak şekilde düzenlenir. Herbir bildirim/şikayet için 2 nüsha tanzim olunan evrakta hem tüketicinin hem de acente yetkilisinin imzaları bulunur. Bir nüsha tüketicide bir nüsha acente yetkilisinde kalır.

20) TÜKETİCİNİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU: Tüketici 19.maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde acente merkezine bildirmek zorundadır. Bu bildirimin yapılmaması halinde tüketici, acenteye karşı bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

21) TUR KAYDI YAPTIRAN TÜKETİCİ: Tur kayıt formunda isimleri bulunan ve belgelerde imzası bulunmayan tüketici(ler) ile kaydı yaptıran tüketici arasında bir vekalet ilişkisi söz konusu olup imzası olmayan tüketici(ler) kayıt yaptıran tüketicinin kabul ve taahhüt ettiği tüm hususları kabul ve taahhüt etmiş kabul edilirler. Acentenin sözleşmede imzası bulunan tüketiciye yaptığı iade veya hizmet bedelinin tahsili için yaptığı başvurularda tüketicilerin birbirlerine rücu hakları saklıdır.

22) ACENTE BİLDİRİMLERİ:

a) Acente, olası tur değişikliği veya iptal bildirimlerini her tüketiciye münferiden veya acentenin internet sitesinden veya yüksek tirajlı 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla genel olarak yapılabilir.

b) Tüketici, tur kayıt formunda bildirdiği iletişim mecralarından herhangi birisinden kendisine yapılacak ihbar, ihtar ve her türlü bildirimlerin yapılmadığını iddia edemez. Acente, tüketici ilişkilerinde şeffaflığın sağlanılması amacıyla tüketicinin var ise öncelikle elektronik postasına bildirim yapmayı tercih edebilir. Tüketicinin iletişim mecralarından herhangi birinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde işbu değişikliği acenteye 3 (üç) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde acente tarafından yapılan bildirimlerin kendisine ulaşmadığını iddia edemez.

c) Tüketiciye teslim edilmiş tur kayıt formu, paket tur sözleşmesi ile tur programlarında yer alan hususlarda ek sözleşme yapılmasını gerektirmeyecek nitelikte ilaveler, değişiklikler, düzeltmeler yapılması icap ederse tüketic(ler)den yeni bir imza alınmasını gerektirmeksizin söz konusu ilave, değişiklik ve düzeltmeler acente yetkilisi imzasıyla tüketiciye tebliğ edilmek ve tüketicinin işbu ilave, değişiklik ve düzeltmelere karşı açıkça ve yazılı olarak itiraz etmemesi şartıyla geçerli olur.

23) TAZMİNAT: Acentenin kusurlu olarak sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması hallerinde tüketici, uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Tazminatın tespitinde TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ ilkelerinden yararlanılır. Söz konusu çizelgeye göre, tazminatın hesaplanmasında tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin yoluna gidilebileceği gibi aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidilebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

24) İşbu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.

AŞAĞIDAKİ YAZILI AÇIKLAMA DOĞRUDAN TÜKETİCİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALDIĞI PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNE MÜNHASIR OLUP SÖZLEŞMENİN TARAFLARININ ISLAK İMZASI VE SÖZLEŞMEYİ KABUL İRADELERİ YERİNE GEÇER.

TÜKETİCİ, internet üzerinde kendi beyanı ile kayıt oluşturduğu ve rezervasyonunu yaptığı esnada işbu sözleşme yazılı olarak karşısına gelir ve TÜKETİCİ sözleşmenin tem metnini, içeriğini inceler. KABUL butonuna basan tüketicinin işbu sözleşmeyi okuduğu, içeriğini anladığı ve kabul ettiği taraflarca akdin kurulduğu addolunur. Söz konusu eylem, TÜKETİCİ’nin irade beyanı ve açıklamasıdır. İnternet üzerinden yapılan satışlarda TÜKETİCİ’nin ıslak imzasının olmaması söz konusu sözleşmenin kabul edilmediği anlamına gelmez. Sözleşmenin bir örneği, ACENTA tarafından TÜKETİCİ’nin web kaydını oluşturduğu esnadaki beyan ettiği e-posta adresine gönderilir.

Satın Al

Web Yardım Hattı

444 4 380

7 Gece 8 Gün

Hazardan Karadenize

3.9.2021..20 - 10.9.2021..20